JuhendidTootmine › Tehnoloogiline kaart

TÄHTIS:  Kui tootmisprotsessis soovitakse käsitleda ka operatsioone, siis tuleb luua tehnoloogilised kaardid ja need tehnokaartidega siduda.  Vähemalt üks ajakohane kinnitatud olekuga tehnoloogiline kaart peab olema loodud enne tootmistellimuse loomist.  Et kirjeldada operatsioone tehnoloogilistele kaartidele, tuleb eelnevalt kirjeldada põhimääratlused (näiteks kalender, töörakk, ressursid jms.).