JuhendidTootmine › Planeerimine

Planeerimise algoritm on loodud selleks ja selliselt, et ennetada probleeme laotoodete vajadustel. Vastavalt sellele, kas laotoote tüüp on „Toodetud“ (lõpp- ja pooltooted) või „Ostetud“ (toorained ja ostetavad komponendid) luuakse planeerimise tulemusena tootmis- ja/või ostuvajadused.