JuhendidTootmine › Tootestruktuur

TÄHTIS:  Tootestruktuur tuleb luua kõigile toodetavatele laotootedele (nii lõpp- kui ka pooltoodetele).  Enne tootmistellimuste loomist tootele peab olema loodud vähemalt üks modifikatsiooni ja versiooniga tootestruktuur, mille olek on „Kinnitatud“.