JuhendidKuidas alustada › Enimkasutatavad käsud

TÄHTIS.  Olles ükskõik millises aknas, saate kasutada nii kohtmenüüst valitavaid käsklusi, ikoone tööriistaribalt kui ka käskluste kiirvalikuid arvuti klaviatuurilt (F2 – F8).  Käskluste valik on aktiivne olenevalt avatud aknast ja selles olevast informatsioonist: kui mõni käsklus ei ole teostatav, siis nende käskluste ikoonid, kiirvalikud arvutiklaviatuurilt ja käskluse tekstid jms. ei ole aktiivsed.  Kõik muutused, mis on tehtud aknas oleva info kuvamiseks (nt. veergude järjestus, veergude laius jms.) on kasutaja kohased ja näidatakse vaid sellele kasutajale.