JuhendidMüükPõhimääratlused › Kuidas sisestada kliendikoodide seeriad?