JuhendidKuidas alustadaPõhimääratlused › Kuidas sisestada tarnijakoodide seeriad?