JuhendidKuidas alustadaKäsud › Kuidas määratleda veergude nimekiri päringu aknas?

Kasutaja saab määrata milliseid välju ta päringu akendes näha soovib.  Ja määrangud võivad igas päringu aknas olla erinevad.  Muutused on kasutaja kohased ja vaid see kasutaja saab neid näha ja vajadusel muuta.