JuhendidKuidas alustadaKäsud › Kuidas määratleda avatavas aknas näidatavad veerud?

Kasutaja saab määrata milliseid välju ta erinevates nimekirja akendes näha soovib.  Ja määrangud võivad igas aknas olla erinevad.  Muutused on kasutaja kohased ja vaid see kasutaja saab neid näha ja vajadusel muuta.