JuhendidKuidas alustadaKäsud › Kuidas kustutada (F7) valitud andmeid?