JuhendidKuidas alustadaKäsud › Kuidas kopeerida (F6) olemasolevaid andmeid?