JuhendidOst › Kuidas tühistada lattu võtmist?

Ostutellimuste saabumiste aknast on võimalik lattu võtmist tühistada.  Peale tühistamist muutub rea/ridade olek – „Tühistatud“.  Samal ajal luuakse automaatselt laoliikumine tüübiga „PURCHUNR“.  Saabumistes tühistatud rea/ridadega seotud ostutellimuse või ostutellimuse rea/ridade olek muutub olekust „Saabunud“ tagasi olekusse „Kinnitatud“ või „Osaliselt saabunud“ (olenevalt tühistatud kogusest).