JuhendidOst › Kuidas määrata Soovitud saabumise kuupäev?

Soovitud saabumisekuupäev tuleb märkida ostutellimusele, et tagada toodete õigeaegne saabumine.  Kui soovitud saabumise kuupäeva ei märgita, siis ProdMaster võtab planeerimise aluseks tänase e. käesoleva kuupäeva.  Soovitud saabumise kuupäeva võib määrata kogu tellimusele või kasvõi kõikidele ridadele eraldi.  Kui soovitud saabumise kuupäev sisestatakse ostutellimuse päisesse, siis automaatselt viiakse sama kuupäev ka kõikidele ridadele.  Kuupäeva saab muuta soovitud real (kokkuleppel tarnijaga).  Kui hiljem muuta ostutellimuse päises soovitud saabumise kuupäeva, siis automaatselt muutub kuupäev neil ridadel, millel on sama, algne soovitud saabumise kuupäev.  Ostutellimusel on võimalik saabumise kuupäeva kinnitada, seda nii ridade kaupa, kui ka kogu tellimusel korraga.