JuhendidOst › Kuidas määrata tarneaadress?

Tarneaadress ehk aadress, kuhu tarnija kaubad füüsiliselt toimetatab, tuleb sisestada ostutellimusele.  Esialgu võetakse tarneaadressiks automaatselt firma aadress.  Tarneaadressi saab ostutellimusel muuta, kasutades eelnevalt sisestatud tarneaadresse või muuta käsitsi (kui on vaja kasutada ajutist infot).  Kontaktandmeid (nt. ostujuhi nimi, telefoninumber jms) on samuti võimalik muuta.