JuhendidOst › Kuidas lisada Ostutellimusele ridu?

Ostutellimuse ridade ülesandeks on hoida toodete nimekirja ning tellimus võib sisaldada piiramatu arvu ridasid.  Iga rida on varustatud rea ja kinnituse numbriga (kinnituse number näitab mitu sama toodet on ostutellimuse ridadele sisestatud).  Iga tellimuse rida sisaldab järgmist infot: toote kood ja kirjeldus (kaasaarvatud tarnija tootekood ja kirjeldus), tellitud kogus, ostu ja laoühik, ühiku hind, rea summa kokku, soovitud saabumise ja kinnitatud saabumise kuupäev jms.  Ostutellimuse rea olek, saabunud kogus ja tegelik saabumise kuupäev muutub automaatselt vastavalt tehtud muudatustele ning “elutsüklile” (nt. osaliselt saabunud jms).